Müjde Geldi Bekçi Alımı Başvuruları Başladı! Polis Akademisi'ne Başvuru Yapılıyor

Polis Akademisi Başkanlı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul için 400 bekçi alımı yapılacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihi haberimizde...

Müjde Geldi Bekçi Alımı Başvuruları Başladı! Polis Akademisi'ne Başvuru Yapılıyor

Bekçiler mahalle kültürünün canlanmasına yardımcı olan ve gece güvenliğin oluşmasına etki sunan güvenlik güçleri arasına yer alıyor. Polis Akademi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bekçi alımı olacağının bilgisine yer verildi. Bekçi olabilmeniz için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlara uygun olan herkes başvuru yapabilir. 


1-) Bekçi Başvuru Şartları Nelerdir

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
• En az 167 cm boyunda olmak,
• Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
• Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
• Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
• 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
• Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
• Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
• Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
• Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
• Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
• Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
• Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
• Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
• Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
• Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
• Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

2-) Başvuru Nasıl Yapılacak

İstanbul’da görev yapacak 400 bekçi alımı olacak. Başvuru tarihleri 19 Eylül 2 Ekim arasında yapılacak. http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden işlemlerini e devlet şifreniz ile yapabilirsiniz. 


3-) Bekçi Ne Kadar Maaş Alır

Bekçiler Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yaparlar. Yetki ve sorumlulukları da ilgili yönetmelik uyarınca belirlenmiştir.

• İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.
• Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.
• Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.
• Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

Etiketler

Gündem